Disputationer

Disputation: Susanne Sjöström

This page in English
2017-01-2009:00 Skandiasalen Q3:01Astrid Lindgrens barnsjukhus

Increasing access to abortion -perspectives on provider availability from different settings

Huvudhandledare: Kristina Gemzell-Danielsson, Karolinska Institutet

Opponent: Vibeke Rasch, Syddansk Universitet

Betygsnämnd:

  • Ellika Andolf, Danderyd University Hospital
  • Agneta Skoog Svanberg, Uppsala University
  • Lotti Helström, Södersjukhuset