Disputationer

Disputation: Ewa Andersson

2014-06-1309:00 SkandiasalenAstrid Lindgrens barnsjukhus

Gruppmödravård - Förväntningar, attityder och upplevelser från föräldrars och barnmorskors perspektiv

Huvudhandledare: Ingegerd Hildingsson

Opponent: Professor Anna-Karin Dykes, Lunds Universitet

Betygsnämnd:

  • Professor Lars Plantin, Malmö Högskola
  • Docent Karin Petterson, KI
  • Docent Annsofie Adolfsson, Örebro Universitet

Avhandling