Disputationer

Disputation: Anna Skarin Nordenvall

2017-06-0909:00 Leksellsalen, EugeniahemmetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Register-based studies of hypospadias

Huvudhandledare: Agneta Nordenskjöld, Karolinska Institutet

Opponent: Ragnhild Emblem, Universitetet i Oslo

Betygsnämnd:

  • Ulrik Kvist, Karolinska Institutet
  • Helene Engstrand Lilja, Uppsala Universitet
  • Anders Hjern, Karolinska Institutet