Föreläsningar och seminarier

Astridföreläsning: Thomas Sejersen

2016-04-2012:00 Konerensrummet Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

Muscle diseases: genetic, functional and therapeutic analyses

Talare: Thomas Sejersen, Karolinska Institutet

Astridföreläsning, Thomas Sejersen