Föreläsningar och seminarier

Astridföreläsning: Bernice Aronsson och Helena Hervius-Askling

This page in English
2016-05-0412:00 Konferensrummet, Q2:07Astrid Lindgrens barnsjukhus

Tailoring immunisation programs for children with chronic diseases

Bernice Aronsson, Folkhälsomyndigheten
Helena Hervius-Askling, Smittskydd Sthlm

Astridföreläsning: Bernice Aronsson och Helena Hervius-Askling