Jeanssons stiftelser tilldelas Nikolas Herold

Jeanssons stiftelser har tilldelat Nikolas Herold, biträdande lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och ST-läkare i barnmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, sitt årliga pris till framstående ung forskare.

Nikolas Herold

Nikolas får detta pris för sin forskning om kemoresistens vid akuta leukemier och andra elakartade tumörer. Att identifiera faktorer som leder till läkemedelsresistens eller reglerar samspelet av olika cancerläkemedel är grunden till att kunna utveckla strategier för att upphäva kemoresistens och öka synergistiska effekter av kemoterapikombinationer. Mer information finns på Jeansson stiftelsers hemsida