Skip to main content

Janina Neufeld tilldelas projektmedel från Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har beviljat ett stort anslag på drygt 3,7 miljoner kronor till Janina Neufeld

Janina Neufeld är verksam forskare på "Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet" (KIND) vid Institutionen för Kvinnors och barns hälsa och hon tilldelas anslaget för projektet "Synestesti och autism - en tvillingstudie om överlappande neurala mekanismer och deras orsaker".

Forskarassistent

Janina Neufeld

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: janina.neufeld@ki.se