IT på KBH

This page in English

IT-support

Fixit it-support KBH

KBH har tillsammans med två andra KI institutioner skapat IT-samarbetet FixIT
 

Vänligen notera att FixIT har flyttat till nya lokaler.
Ny adress för besök, post och leverans är Widerströmska huset, hiss 1, plan 5, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

Alla ärenden som gäller IT-support mejlas till FixIT:

Jobel Teklebrhan, IT-tekniker
Jan Bergman, IT-tekniker

E-post: fixit@ki.se

Regler för datorinköp på KBH finns på KBHs intranät

För programlicenser kontakta Britt Masironi

IT-råd

Vid institutionen finns också ett IT-råd som sammanträder regelbundet för att hantera aktuella IT-frågor på institutionen.

Medlemmar i IT-rådet

Håkan Eriksson, ordförande
Jobel Teklebrhan
Jan Bergman
Britt Masironi
Mikael Reimeringer
Sandra Brogårde


Minnesanteckningar från rådets möten finns på KBHs intranät (KI-ID krävs)