Idrottskvinnor, hormoner och doping – var går gränsen?

Riksidrottsförbundets Dopingkommission tillsammans med Riksidrottsmuseet arrangerar den 21 oktober symposium kring gränsdragningar, teknisk och medicinsk utveckling och hormoneffekter för att ge en djupare förståelse för komplexiteten i frågorna.

Världsledande experter presenterar senaste kunskapen kring hormoneffekter hos kvinnliga idrottare.

Bakgrund: Tävlingsidrotten har sedan dess framväxt i slutet av 1800-talet, med några undantag, varit könsuppdelad. Den uppdelning är inte så enkel som det är lätt att tro. Idrottsutövares prestationsförmåga, såväl män som kvinnors, regleras till mycket stor del genom hormonnivåer, där ett hormon påverkar ett annat i ett komplext samspel. Detta utnyttjas exempelvis av de som sysslar med doping av kvinnor. Detta väcker etiska, medicinska och kulturella frågor.

Program:

17.20 Inledning – Åke Andrén Sandberg
17.25 Historik över könsbestämning inom idrotten – Arne Ljungqvist
17.45 Finns endogen hormondoping hos kvinnor? – Angelica Lindén Hirschberg
18.05 My story as an elite hurdler – Maria Martinez-Patino
18.25 Coffee Break
18.40 IAAF regulations governing eligibility of female athletes with hyperandrogenism - Stéphane Bermon
19.00 Medicinska och etiska erfarenheter av regelverket– Martin Ritzén
19.20 Föreläsarna samlas på podiet och svarar på frågor
19.45 Tid för media som vill göra enskilda intervjuer

När: 21 oktober klockan 17.20 – 19.45
Var: Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsvägen 26.
Kostnad: Kostnadsfritt med föranmälan.

Anmälan: info@riksidrottsmuseet.rf.se
Ange namn och vilken organisation ni representerar. Max 70 personer får plats.

Förtäring: Kaffe i pausen.

Moderator: Åke Andrén Sandberg, professor på Karolinska Institutet, ordförande i RF:s medicinska råd samt Dopingkommissionens medicinska expert med mångårig erfarenhet av antidopingarbete med fokus på informations och kunskapsspridning.