Ett stort anslag för forskning om arbetsmiljö och hälsa har tilldelats Ivanka Savic Berglund

Publicerat 2016-11-14 12:49. Uppdaterat 2017-07-03 13:04

Professor Ivanka Savic Berglund, verksam på enheten för Neuropediatrik vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, är en av tre KI-forskare som beviljats anslag från AFA försäkring för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Anslaget på 3 400 000 kronor ges för projektet "Hjärnskador vid kronisk arbetsrelaterad stress och nya metoder att motverka dessa".

Studien beräknas pågå till 2018

Länkar