Endokrinologi och metabolism

This page in English

Sambandet vikt, mensrubbningar och nedsatt fertilitet

Forskargruppsledare:

Professor/specialistläkare

Angelica Lindén Hirschberg

E-post: Angelica.Hirschberg.Linden@ki.se

Ätstörningar, viktnedgång och hård fysisk träning är de vanligaste orsakerna till mensrubbning hos unga kvinnor. Forskargruppen studerar basala hormonella och genetiska samband mellan metabolism och reproduktion respektive sviktande äggstocksfunktion och en avvikande könsutveckling. Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste genetiska orsaken till hormonell störning hos kvinnor i fertil ålder. Inom elitidrotten är det vanligt med mensstörningar och så kallade hyperandrogena tillstånd.

GynekologiMetabolismObstetrik