Endokrinologi

This page in English

Forskningen inom barnendokrinologi har sitt ursprung i kliniska frågeställningar och bedrivs dels i form av kliniska forskningsprojekt vid den barnendokrinologiska patientmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) och dels som translatorisk experimentell forskning vid det barnendokrinologiska forskningslaboratoriet på ALB.

Forskarstuderande

Flera aktiva forskargrupper fokuserar på olika områden inom barnendokrinologin; reproduktionsbiologi, tillväxtfysiologi och -genetik, diabetes mellitus, metabolism och utveckling av hormonläkemedel för behandling av barn.

En övergripande målsättning för forskningen är att hjälpa barn med hormondefekter och rubbad ämnesomsättning till en högre livskvalitet genom att förbättra tillväxt och kroppssammansättning.

Inom området bedrivs också offensiv utbildningsaktivitet med flera årligen återkommande internationella och nationella kurser inom forskar- och efterutbildning av läkare, sjuksköterskor, doktorander och andra personalkategorier.

Forskargrupper inom området:

Forskargrupp Forskargruppsledare
Auxologi Lars Hagenäs
Experimentell tillväxtforskning Lars Sävendahl
Reproduktionsfysiologi Olle Söder
Tillväxt och broskbiologi Ola Nilsson
Kongenital adrenal hyperplasi Svetlana Lajic
NORDFERTIL Research Lab Stockholm Jan-Bernd Stukenborg
EndokrinologiPediatrik