Skip to main content

Central administration

Institutionens administrativa stödfunktioner ger snabb support till kärnverksamheten och hjälper dem uppfylla sina visioner.

Administrationen är placerad vid:
Widerströmska huset, Hiss 1, plan 8, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

Ledning

Prefekt

Kristina Gemzell Danielsson

Telefon: 08-517 795 39
E-post: Kristina.Gemzell@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se

Administration

Forskarutbildning

Handläggare forskarutbildning/Registrator

Anna Sandberg

Telefon: 08-524 823 66
E-post: anna.sandberg@ki.se

HR

Kontakta KBH personalavdelning via hr@kbh.ki.se

Personalhandläggare

Karin Björström

Telefon: 08-524 823 67
E-post: karin.bjorstrom@ki.se

Personaladministratör

Johanna Ahlström

Telefon: 08-524 823 97
E-post: johanna.ahlstrom@ki.se

Handläggare

Emelie Ahlin

Telefon: 08-524 823 64
E-post: emelie.ahlin@ki.se

Personaladministratör (föräldraledig)

Sabina Brinkley

Ekonomi

Redovisningsansvarig

Camilla Adle

Telefon: 08-524 823 62
E-post: camilla.adle@ki.se

Ekonomihandläggare

Randa Adnan

Telefon: 08-524 823 61
E-post: randa.adnan@ki.se

Samordnare

Samordnare

Jennifer Frithiof

Telefon: 08-524 824 81
E-post: jennifer.frithiof@ki.se

Samordnare

Christine Carlsson-Skwirut

E-post: Christine.Carlsson-Skwirut@ki.se

Utbildning

Utbildningsadministratör

Emily Montgomerie

E-post: emily.montgomerie@ki.se

Utbildningsadministratör

Elina Ampuja

Telefon: 08-524 824 05
E-post: elina.ampuja@ki.se

Utbildningsadministratör

Anna Schönborg

E-post: anna.schonborg@ki.se

Utbildningsadministratör

Ana Maria Seguel

Telefon: 08-524 823 92
E-post: Ana.Maria.Seguel@ki.se

Handläggare

Charlotte Ovesen

Telefon: 08-524 824 18
E-post: charlotte.ovesen@ki.se

IT och webb

IT-samordnare

Jobel Teklebrhan

Telefon: 08-524 823 33
E-post: fixit@ki.se

Webbredaktör

Britt Masironi

Telefon: 08-524 823 84
E-post: britt.masironi@ki.se

Arkivering

Arkivarie

Michael Rosendahl

Telefon: 070-090 02 91
E-post: michael.rosendahl@ki.se

Adress:
Inst för Kvinnors och Barns Hälsa
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 8
171 77 Stockholm