Central administration

This page in English

Institutionens administrativa stödfunktioner ger snabb support till kärnverksamheten och hjälper dem uppfylla sina visioner.

Vänligen notera att den administrativa verksamheten har flyttat.
Ny adress för besök, post och leverans är Widerströmska huset, Hiss 1, plan 8, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

Personal

Prefekt

Olle Söder

Telefon: 08-517 751 24
E-post: olle.soder@ki.se

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Telefon: 08-524 884 98
E-post: Sandra.Brogarde@ki.se

Anna Sandberg Forskarutbildning/registrator
Karin Björström Personalhandläggare
Sabina Brinkley Personaladministratör (föräldraledig)
Johanna Huotari Personaladministratör
Emelie Ahlin Handläggare
Camilla Adle Redovisningsansvarig
Randa Adnan Ekonomihandläggare
Jennifer Turner Ekonomihandläggare (tjl)
Jobel Teklebrhan IT-tekniker
Alexander Prettner IT-tekniker
Franz Forsberg IT-administratör
Jennifer Frithiof Samordnare
Christine Carlsson-Skwirut Samordnare
Elina Ampuja Utbildningsadministratör
Anna Schönborg Utbildningsadministratör
Britt Masironi Webbredaktör
Michael Rosendahl Arkivarie

Adress:
Inst för Kvinnors och Barns Hälsa
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 8
171 77 Stockholm