Barncancerepidemiologi

This page in English

Epidemiologiska studier rörande barn med cancer på nationell, nordisk och internationell nivå.

Enheten ansvarar för det nationella barncancerregistret samt nordiska register för leukemi. Vidare har enheten fungerat som 'data manager' för en internationell studie på barn med hjärntumörer

Forskargruppsledare:

Senior forskare, klin

Mats Marshall Heyman

Enhet: Enheten för Barnonkologi
E-post: Mats.Heyman@ki.se

Cancer och onkologiPediatrik