Astma och allergi

Vid Barnallergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bygger vi upp en forskargrupp med flera aktiva forskningsledare och stort nationellt och internationellt samarbete. Forskningen fokuserar på det sjuka barnet med astma och allergier, och spänner brett från celler via gener till epidemiologi och folkhälsa

Några forskningsprojekt inom området:

Forskningsprojekt Forskningsledare
Astma och allergi hos barn Gunilla Hedlin
Molekylär allergidiagnostik på barn med astma och rhinit Jon Konradsen
AllergiAstmaPediatrik