Skip to main content

Astma och allergi

Vid Barnallergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bygger vi upp en forskargrupp med flera aktiva forskningsledare och stort nationellt och internationellt samarbete. Forskningen fokuserar på det sjuka barnet med astma och allergier, och spänner brett från celler via gener till epidemiologi och folkhälsa

Forskningsområde Forskningsansvarig
Astma och allergi hos barn Gunilla Hedlin