Arbetsmiljö och Samverkan på KBH

This page in English

KBHs arbetsmiljögrupp bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögruppen som sammanträder minst två gånger per termin ger stöd till prefekten att genomföra skyddsronder, upprättar handlingsplaner för arbetsmiljön och utgör en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, Företagshälsovården och Studenthälsan.

Ordföranden i arbetsmiljögruppen är också institutionens representant för miljö och hållbar utveckling (REP).

Medlemmar i Arbetsmiljögruppen

Ordförande

Christine Carlsson-Skwirut

E-post: Christine.Carlsson-Skwirut@ki.se

Sandra Brogårde
Karin Björström

Therese Cedervall
Cecilia Dominguez
Lotta Elfman
Jennifer Frithiof

None-Marie Kemp
Lars Ottosson
Anna Pilfalk
Lena Scott
Dorina Ujvari

Medlemmar i Samverkansgruppen

Olle Söder, Prefekt
Sandra Brogårde, Administrativ chef
Lars Ährlund-Richter, Samverkansgruppen (SACO)

Länkar