Arbetsmiljö och Samverkan på KBH

This page in English

KBHs arbetsmiljögrupp bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögruppen som sammanträder minst två gånger per termin ger stöd till prefekten att genomföra skyddsronder, upprättar handlingsplaner för arbetsmiljön och utgör en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, Företagshälsovården och Studenthälsan.

Ordföranden i arbetsmiljögruppen är också institutionens representant för miljö och hållbar utveckling (REP).

Medlemmar i Arbetsmiljögruppen

Ordförande

Christine Carlsson-Skwirut

E-post: Christine.Carlsson-Skwirut@ki.se

Sandra Brogårde    
Karin Björström    
Therese Cedervall    
Cecilia Dominguez    
Lotta Elfman    
Jennifer Frithiof    
None-Marie Kemp    
Lars Ottosson    
Anna Pilfalk    
Lena Scott    
Dorina Ujvari    

Medlemmar i Samverkansgruppen

Olle Söder Prefekt
Sandra Brogårde Administrativ chef
Lars Ährlund-Richter Samverkansgruppen (SACO)

Länk:
Protokoll från arbetsmiljö och samverkansmöten finns på KBHs lokala intranät (KI-login krävs)