Skip to main content

Är du intresserad av att vara med i KITE?

Rekryteringen till studien är nu avslutad. Har ni frågor kring studien är ni välkomna att kontakta oss.

 

Bakgrund

Det finns ett stort behov av insatser för personer med ADHD/ADD vars svårigheter kan leda till stort lidande om de lämnas obehandlade. Neurofeedback och arbetsminnesträning har växande stöd för att förbättra kärnsymtom i ADHD/ADD, men det finns behov av ytterligare studier. KITE studien syftar till att utreda vilken effekt fram för allt neurofeedback har på ADHD/ADD och samtidigt erbjuda behandling som inte finns någon annanstans i Sverige. Långsiktiga målet med studien är att utöka behandlingsutbudet för barn och ungdomar med ADHD/ADD.

Vilka kan ingå i studien?

Barn och ungdomar mellan 9-17 års ålder med diagnosen ADHD/ADD. Deltagarna ska behärska svenska, vara normalbegåvade och klara av daglig träning under fem veckor. Det går lika bra att delta med som utan mediciner.

Metoderna

Båda metoderna handlar om att arbeta tillsammans med en coach och samspel med dator. Arbetsminnesträning ställer krav på och förstärker förmågan att upprätthålla fokus. Neurofeedback handlar om att ge återkoppling till hjärnans aktivitet som bättre reglerar t ex tillstånd av fokus och koncentration.

SVTs Östnytt gjorde ett inslag om neurofeedback den 13/11 2014. Se inslaget här: "Dataspel kan bli behandling mot ADHD" (4 min 48 sek)

Hur går det till?

Alla som kommer in i studien blir erbjudna neurofeedback vid någon tidpunkt. I början och efter intag lottas man till en av fyra grupper; två olika former av neurofeedback, en arbetsminnesträning och en kontrollgrupp. Barnen kommer till en testdag och börjar sedan själva träningen. Under en testdag mäter vi bl a EEG, arbetsminne och koncentration. Barn, föräldrar och lärare får skatta ADHD/ADD symtom. Man tränar under fem veckor, cirka ca 50 min/gång. Totalt 25 tillfällen. Uppföljningsmätning sker efter sex månader. Träningen sker på BUP-KIND, Gävlegatan 22. Efter uppföljningsmätningen erbjuds deltagarna i arbetsminnestränings- och kontrollgruppen att träna neurofeedback.

 

Några ord från en förälder till en av deltagarna i KITE:

Min son har genomgått CAP-KIND studien vid Karolina institutet. Vi valde att göra det trots att det krävdes en stor insats i tid för mig och arbete för honom. Det beslutet är vi idag VÄLDIGT nöjda med! Min son var inledningsvis inte alls positivt inställd till att gå direkt från skolan till en timmes hårt arbete. Dessutom skulle han göra det fem dagar i veckan i fem veckor! Men redan andra dagen började motståndet mjukna för han blev så trevligt bemött. Det varma bemötandet har fortsatt och nu är jag lite orolig för att han ska sakna kontakten med John, Julia, Oskar, Anna och de andra härliga unga vuxna på CAP-KIND. Sen har den förlorade arbetstiden inte varit helt bortkastad tid heller. Det blev istället en lugn timme varje dag. Det är inte helt fel. Sen tror jag inte jag kan berätta om vår upplevelse av förändringarna hos vår son under den här tiden, men jag kan sammanfatta det med att även på detta område är vi väldigt glada över vårt val att medverka.

Medverkan är frivillig

Att delta i studien är helt frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst.

Projektet genomförs i samarbete mellan BUP i Stockholm Läns Landsting och KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).

Är ni intresserade av att delta eller har frågor?

 

 

John Hasslinger

Leg psykolog, projektkoordinator, doktorand
070-484 9632

Besöksadress:

CAP Research Center Gävlegatan 22B, plan 8 ​Stockholm

Enheten för Neuropsykiatri