Administrationen på KBH

Telefonnummer och e-postadresser till administrativ personal på Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Administrativ chef

Sandra Brogårde

Administrativ chef

Ledningsstöd

Emelie Ahlin

Ledningsstöd

HR

e-post: hr@kbh.ki.se

Ekonomi

e-post: ekonomi@kbh.ki.se

Camilla Adle

Redovisningsansvarig

Mikaela Mati

Ekonomihandläggare

Randa Adnan

Föräldrarledig

Ayda Delen

Ekonomiadministratör
08-524 824 80

Utbildningsadministration

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör

Ana Maria Seguel

Utbildningsadministratör

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Anna Wåhlin

Handläggare
0852482433

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör

Forskarutbildning

e-post: forskarutbildningen@kbh.ki.se

Caroline Rådestad

Utbildningsadministratör

Forskningsadministration

Andrea Merker

Handläggare

Kommunikation och webb

e-post: webb@kbh.ki.se

Izabela Lewalski

Kommunikatör

IT-support

e-post: fixit@ki.se

Jobel Teklebrhan

IT-samordnare

Simon Begallo

IT-tekniker
08-52482231

Arkivarie

SB
Innehållsgranskare:
Izabela Lewalski
2023-04-19