Konferenser och symposier

Konferensen "Fokus på autism" 2016, Aula Magna, Stockholms universitet

2016-04-0613:00 till 2016-04-0813:00 Aula Magna Stockholms UniversitetAnnan

Välkommen till konferensen Fokus på autism den 6-8 april 2016! 

Fokus på autism är en vetenskaplig konferens som ges vartannat år och handlar om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hålls i Aula Magna, Stockholms universitetKonferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området till exempel kliniker (läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder, forskare m fl), skolpersonal och andra i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos och anhöriga samt intresserade lekmän.

Konferensen arrangeras av Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Instiutet (KIND) arrangerar tillsammans med flera andra medarrangörer: Autismforum inom Habilitering och Hälsa Stockholms läns landsting, Attention i Stockholms län, Autism- och aspergerförbundet, Autism- och aspergerföreningen i Stockholms län, Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting, Neuropediatriska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, Organiserade Aspergare, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Årets konferens tar bland annat upp frågor kring diagnostik och behandling av flickor och kvinnor med autism, ny forskning om tarmflora och hjärnans utveckling och vad de senaste metoderna inom stamcellsforskning kan berätta om autism. 

Sista anmälningsdag var den 21 mars. Anmälan är nu stängd. 

Program och mer information hitter du på www.fokusautism.se

 

Fokus på autism

Länkar

NeuropsykiatriNeuropsykologi