Föreläsningar och seminarier

KI i Almedalen: MOOC:s och framtidens lärande

2015-06-2912:00 till 13:00 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E31Annan

Under årets Almedalsveckan arrangerar Karolinska Institutet, Chalmers och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium om MOOC:s (Massive Open Online Courses) och framtidens lärande. Vi hoppas på att fylla rummet med personer som vill diskutera detta spännande område med oss. Varmt välkommen!

MOOC:s innebär stora möjligheter till att sprida såväl bred som nischad kunskap globalt. Integrerat med satsningar på ”blended learning” är det ett sätt att utveckla ordinarie undervisning och pedagogik. I Sverige är tre lärosäten pionjärerna inom MOOC:s - Chalmers, Lunds universitet och Karolinska Institutet. Under årets Almedalsvecka arrangerar de tre gemensamt ett seminarium med syfte att beskriva, diskutera och nyansera möjligheter och utmaningar med MOOC:s och andra digitala verktyg för framtidens lärande.

På seminariet  deltar:

Linda Barman, pedagogisk utvecklare, Karolinska Institutet
Anette Agardh, docent, Lunds universitet
Maria Knutson Wedel, vicerektor, Chalmers
Eva Wiberg, prorektor, Lunds universitet
Marie Kahlroth, utredare, Universitetskanslerämbetet
Sara Mörtsell, Education Manager, Wikimedia Sverige
Johan Alvfors, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Tid och plats: 29 juni 2015, kl 12:00–13:00. Sal E31, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby

Hoppas vi ses i Visby!

Länkar

MOOCStudent