Pris för internationalisering inom utbildning

This page in English

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som inom de tre senaste åren genomfört en särskild insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv. Exempel kan vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset som är på 105 000 kronor delas ut under fem år.

Sveriges medicinska fakulteter instiftade gemensamt, med start år 2017, ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Nominering och val av pristagare

Vem kan nominera?

Alla anställda och anknytna är välkomna att nominera sig själva, andra lärare eller lärarlag inom sin fakultet.
Studenter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

När kan man nominera?

1 februari till senast den 15 mars.

Till nomineringsformuläret

Val av pristagare

En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokala kandidat till priset.
Förslagen presenteras för den centrala priskommittén, som slutligen utser pristagare.
Priset beslutas och tillkännages  vid det årliga dekanmötet i april/maj.

Efter avslutad process finns alla nomineringa tillgängliga för att visa på goda exempel på internationalisering

För frågor kontakta samordnaren vid ditt universitet:
Ida Mattiasson - University of Gothenburg 
Monika Berge - Karolinska Institutet
Kerstin Hawkins - Linköping University
Elisabeth Axell - Lund University
Henna Harinen - Umeå University 
Anna Lindberg - Uppsala University
Malin Bertilsson - Örebro University 

 

Länkar

InternationelltLärandeLärarePrisSamverkan