Skip to main content

Vi söker dig som har långvarig nacksmärta

Smärta från rygg och nacke är ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. Olika behandlingar finns för att förebygga och lindra besvären. I en studie vid Karolinska Institutet undersöks effekterna av kiropraktisk behandling hos individer med återkommande och långvarig nacksmärta med avseende på fysiologiska parametrar så som hjärtrytmvariabilitet och smärta.

Distressed woman
IIR, IIM, KI. Swedish Chiropractic Association (SCA).

Vi söker dig som har haft nacksmärta i över 6 månader och som inte sökt kiropraktor de senaste 3 månaderna för detta. En ytterligare förutsättning för att du skall kunna delta i studien är att du inte använder beta-blockerande eller antidepressiva läkemedel.

Om du vill delta i studien, kommer du att lottas till en av två gängse behandlingsstrategier som båda innebär 4 behandlingar under 2 veckor vid Hälsan Östertälje, Norrhemsvägen 4, 152 57 Södertälje.

Landstingstaxa gäller.

Är du intresserad?

Kontakta doktorand Anders Galaasen Bakken via mail anders.galaasen.bakken@ki.se med namn och nummer för mer information.

Hitta hit