Rökning under graviditeten kan ändra barnets dna

Publicerat 2016-03-31 20:32. Uppdaterat 2016-03-31 20:34

Docent Erik Melén från IMM deltar i en ny internationell studie som visar att rökning under graviditeten kemiskt förändrar barnets dna under lång tid. Resultaten visar att tidig exponering för miljöfaktorer kan påverka cellernas arvsmassa och genuttryck.

Läs mer

Artikel i Dagens Nyheter

DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis
The American Journal of Human Genetics