Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Publicerat 2016-01-28 10:13. Uppdaterat 2016-03-15 13:19

Företagshälsans riktlinjegrupp har publicerat en ny rapport med medverkan av IMMs forskare.

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Rekommendationer till arbetsgivare för tidiga insatser vid alkoholproblem