Riktlinjer för rapportering inom nutritionsepidemiologi

Publicerat 2016-06-20 15:48. Uppdaterat 2016-06-20 15:52This page in English
Agneta Åkesson, IMM

Agneta Åkesson, IMM

Agneta Åkesson, IMM

Professor Agneta Åkesson, IMM har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram reporting guidelines för nutritionsepidemiologi (STROBE-nut). STROBE står för “Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology” och tillägget “nut” visar att det handlar om nutritionsepidemiologi .

Dessa guidelines publiceras nu i PLoS Medicine,