Skip to main content

Projekt: Syntetiska oorganiska fibrer

Syntetiska oorganiska fibrer (MMVF) används vid isolering och som armering. MMVF är kända för att orsaka hudirritation. Är det fortfarande så?

Fibrer hamnar på huden genom direkt kontakt och luftburen exponering. Syftet är att undersöka om dagens MMVF-baserade isoleringsmaterial orsakar hudbesvär. Hudeffekter undersöks hos yrkesmässigt exponerade och privatpersoner. En intervjuundersökning och provokationsförsök i en exponeringskammare har genomförts. Hudeffekter och huddoser har mätts med olika teknik. Resultaten visar att syntetiska oorganiska fibrer fortfarande orsakar hudbesvär. Detta kan få betydelse vid översyn av nationell och EU-lagstiftning, till exempel klassificering och märkning (CLP).

Samarbete med Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet.

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Kontaktperson

Lennart Lundgren