Skip to main content

Projekt: Stressrelaterad psykisk ohälsa – förebyggande insatser på arbetsplatsen (SPA-projektet)

Bakgrund

Stressrelaterad psykisk ohälsa har passerat muskuloskeletala besvär som den dominerande orsaken till produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Det finns mycket forskning kring riskerna för att utveckla stressrelaterad psykisk ohälsa, däremot vet vi mindre om hur detta kan förebyggas på arbetsplatser genom interventioner.

Syfte och Metod

Studien består av två delar, en randomiserad kontrollerad studie samt en processutvärdering. Syftet med den randomiserade studien är att pröva om insatser riktade mot grupp/organisation och arbetsmiljö kan minska stress och därmed förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Primärt utfall i studien är jobstrain (spänt arbete) dvs. obalans mellan krav och kontroll. Sekundära utfall är bl a obalans mellan ansträngning och belöning och utmattning. Syftet med processutvärderingen är att beskriva implementeringen av interventionen, bedöma metodföljsamheten och anpassningar till kontexten, samt undersöka deltagarnas erfarenheter av att arbeta med den undersökta metoden.

SPA-projektet utvärderar en organisatorisk insats, Productivity Measurement and Enhancement system (ProMES). Metoden är främst utvärderad för produktionsförbättring men det finns indikationer på att den även har stressreducerande effekt på arbetsgrupper. Metoden ger medarbetare förutsättningar för att aktivt delta i arbets- och produktivitetsförbättrande insatser.

Under studien följer vi också deltagarnas stressnivåer med hjälp av veckovisa textmeddelanden, och undersöker samband mellan upplevd stress och objektiva organisatoriska mått på arbetsbelastning.

Finansiärer

AFA Försäkring och Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte).

Publikationer

Arapovic-Johansson, B., et al., Participatory work place intervention for stress prevention in primary health care. A randomized controlled trial. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2018: p. 1-16.

Arapovic-Johansson, B., et al., Work-related stress assessed by a text message single-item stress question. Occupational Medicine, 2017. 67(8): p. 601-608.

Kontaktpersoner

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Forskarstuderande

Bozana Johansson

E-post: bozana.johansson@ki.se