Skip to main content

Projekt: Relining med epoxi

Relining av rör med epoxi görs ofta istället för att byta rör och stammar. Relining innebär stor risk för hudallergi och eksem hos dem som arbetar med relining.

Målet är att minska hudexponering för epoxi och risken för livslång allergi och eksem. Hudexponering för epoxi vid relining undersöks på arbetsplatser. Arbetsmetoder, användning av skyddsutrustning och kunskaper om risker och regler studeras genom observation och frågeformulär. Arbetsrelaterade hudbesvär hos reliningarbetare och resultat av klinisk undersökning beskrivs. Informationsmaterial om risker och säkert arbetssätt tas fram till arbetare och arbetsgivare för att förebygga arbetsrelaterad sjukdom.

Samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting.

Finansiering

  • AFA Försäkring
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Faktablad

Arbeta säkert med relining - Risker, regler, och skydddsåtgärder

Arbeta säkert med relining - Minska risken för allergi och eksem

Kontaktperson

Carola Lidén