Projekt: Krom i läder och allergi

Krom är, efter nickel och kobolt, den tredje vanligaste metallen som orsakar kontaktallergi. Sedan slutet av 1990-talet har kromallergi ökat hos kvinnor. Krom i läder är sannolikt en viktig orsak.

Orsaker till frisättning av krom från läder ska identifieras. Krom som frigörs ska kvantifieras och specifieras (trevärt och sexvärt). Olika processer vid garvning, beredning och efterbehandling av läder undersöks. Arbetshandskar och skor av läder återanvänds och nöts, de utsätts för solljus och svett och kan komma i kontakt med t.ex. regnvatten och kemikalier. Dessa faktorer undersöks i laboratorieförsök och verifieras i kliniska försök med kromallergiska personer. Vi ska undersöka vilka halter av trevärt och sexvärt krom som ger eksem och i vilken utsträckning läder som frigör krom orsakar eksem. Resultaten kommer att öka kunskapen om krom i läder. Forskningen kan bidra till riskbedömning och åtgärder för att minska allergirisken.

Samarbete med Avdelningen för yt- och korrosionsvetenskap, KTH

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  • Astma- och allergiförbundets forskningsfond
  • KI-fonder
  • Carl Tryggers stiftelse och Jernkontoret (utrustning)

Kontaktperson

Carola Lidén