Skip to main content

Projekt: Konsumenter, kosmetika och allergiframkallande ämnen

Konserveringsmedel, hårfärgprodukter och parfymämnen ger ofta kontaktallergi. Information om allergiframkallande ämnen i produkter är knapphändig. Innehållsförteckningar på kosmetika är ofta svåra att läsa.

Målet är att ta fram ny kunskap för att förebygga kontaktallergi och eksem som drabbar konsumenter, yrkesverksamma och eksempatienter. Hårfärgämnen, konserveringsmedel och parfymämnen i konsumentprodukter och produkter för yrkesmässig användning är av särskilt intresse. Innehåll i ett stort antal produkter undersöks. Innehållsförteckningars läsbarhet studeras. Känsligheten för ett vanligt allergiframkallande konserveringsmedel mäts med en metod som efterliknar vanlig användning. Projektet kommer att öka kunskapen om exponering för allergiframkallande ämnen som ofta orsakar besvär. Det förväntas bidra till förbättrad riskbedömning, prevention och diagnostik av kontaktallergi.

Samarbete med professor Jeanne Duus Johansen, National Allergy Research Centre and Copenhagen University Hospital Gentofte, Danmark, professor Wolfgang Uter, Friedrich-Alexander-University Erlangen/Nürnberg, Tyskland och Dr Ian R White, St Thomas’ Hospital London, Storbritannien.

Finansiering

  • Astma- och allergiförbundets forskningsfond
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Kontaktpersoner

Carola Lidén