Skip to main content

Projekt: Handeksem och kontaktallergi hos ungdomar

Handeksem och kontaktallergi är vanligt förekommande hos vuxna. Hur vanligt det är hos ungdomar är mindre känt. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen.

Handeksem, kontaktallergi och yrkesval undersöks i födelsekohorten BAMSE vid 16 års ålder. Webbenkät, klinisk undersökning med bland annat lapptestning för att påvisa kontaktallergi används. Projektet kommer att öka kunskapen om förekomst av handeksem och kontaktallergi hos ungdomar och om genetiska riskfaktorer. Resultaten förväntas bidra till att skadlig exponering minskar och till prevention av arbetsrelaterad hudsjukdom genom åtgärder i skolan, vården och på arbetsplatser.

Samarbete med docent Inger Kull och professor Carl-Fredrik Wahlgren, Karolinska Institutet, och BAMSE-projektet.

Finansiering

  • AFA Försäkring

Kontaktpersoner

Carola Lidén

Maria Lagrelius