Skip to main content

Projekt: Forskningsprogram Farlig hudexponering

Användning av farliga kemikalier ökar. Allergiframkallande och irriterande ämnen orsakar yrkeshudsjukdomar. Exponering för toxiska kemikalier kan vara fatal. Skador av farlig hudexponering kan förebyggas.

Fortes Programstöd Arbetsliv ger långsiktigt forskningsstöd. Målet är att utveckla, förbättra och använda metoder för att mäta hudexponering med fokus på nya exponeringar, att uppmärksamma behov och möjligheter att minska farlig hudexponering, att etablera ett Centre of excellence angående farlig hudexponering, riskbedömning och riskhantering. Metoder används för att registrera och kvantifiera exponering, upptag och hudeffekter. Exponeringskammare används och attityder och kunskaper studeras. Programmet är internationellt unikt genom inriktningen på hudexponering för allergiframkallande och hudirriterande ämnen och upptag av toxiska ämnen genom huden och prevention.

Programmet bygger på samarbete med professor Gunnar Johanson, Institutet för miljömedicin och med andra forskargrupper i Sverige, Europa och USA enligt projektbeskrivningarna.

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Kontaktperson

Carola Lidén