Skip to main content

Projekt: Förloppet av återkommande och långvarig ländryggsmärta

Forskningsområdet är inriktat mot förloppet av ländryggsmärta (low back pain, LBP), dvs. utvecklingen av smärta över tid.

För att mäta ett stort antal patienter vid upprepade tillfällen har vi använt text meddelanden (SMS). Veckovisa mätningar ger en detaljerad bild av förloppet och därför en unik möjlighet till att studera utvecklingen både på individ- och gruppnivå. Det kliniska förloppet har sedan använts för att leta efter subgrupper bland dessa patienter.

Resultat

SMS-metoden har utvärderats rörande följsamhet och användarvänlighet. Subgrupper med olika smärtförlopp över tid kunde identifieras bland patienter med ländryggsmärta.

Samarbete

Forskningen sker i samarbete med forskare vid Syddansk Universitet i Danmark. Professorerna Charlotte Leboeuf-Yde, Niels Wedderkopp och Alice Kongsted är involverade i projekten.

Finansiering

  • European Chiropractors' Union
  • Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation genom Institutet för Kiropraktisk och Neuromuskuloskeletal forskning, IKON
  • The Danish Chiropractic Association

Kontaktpersoner

Docent

Iben Axén

Telefon: 070-440 06 18
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: iben.axen@ki.se

Postdoc

Andreas Eklund

Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: andreas.eklund@ki.se

Publikationer

Analyzing repeated data collected by mobile phones and frequent text messages. An example of low back pain measured weekly for 18 weeks.
Axén I, Bodin L, Kongsted A, Wedderkopp N, Jensen I, Bergström G
BMC Med Res Methodol 2012 Jul;12():105

The use of weekly text messaging over 6 months was a feasible method for monitoring the clinical course of low back pain in patients seeking chiropractic care.
Axén I, Bodin L, Bergström G, Halasz L, Lange F, Lövgren P, et al
J Clin Epidemiol 2012 Apr;65(4):454-61

Clustering patients on the basis of their individual course of low back pain over a six month period.
Axén I, Bodin L, Bergström G, Halasz L, Lange F, Lövgren P, et al
BMC Musculoskelet Disord 2011 May;12():99

The Nordic Maintenance Care Program: when do chiropractors recommend secondary and tertiary preventive care for low back pain?
Axén I, Jensen I, Eklund A, Halasz L, Jørgensen K, Lange F, et al
Chiropr Osteopat 2009 Jan;17():1