Skip to main content

Projekt: Autoimmuna bullösa sjukdomar i Sverige

Blåsdermatoser är en grupp hudsjukdomar med blåsor på hud och slemhinnor. Sjukdomarna är kroniska med hög dödlighet. Risken för biverkningar av läkemedel är stor.

Vi vet inte hur vanligt förekommande blåsdermatoser är i Sverige eller om incidensen ökar som i andra europiska länder. Blåsdermatoser drabbar framför allt äldre och innebär stort lidande och långa behandlingstider. Vi ska studera incidensen och prevalensen av blåsdermatoser i Sverige, för både bullös pemfigoid och pemfigus. Vi kommer att studera samsjuklighet hos dessa patienter, dödsorsak och dödlighet. Vi planerar även att jämföra överlevnadstiden vid de två vanligaste systembehandlingarna (methotrexat och prednisolon) vid bullös pemfigoid.

Samarbete med Kristofer Thorslund, PhD, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, professor Berndt Stenberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, och Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket (SveDEN).

Finansiering

  • Hudfonden
  • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minnesfond

Kontaktperson

Carina Grönhagen