Skip to main content

Projekt: Återvinning av elavfall - exponering för metaller

Återvinning av elavfall är en snabbt växande industri. Många metaller i elektronik är giftiga, några är allergiframkallande. Metallerna kan innebära risk för dem som arbetar med återvinningen. Elavfall måste återvinnas (WEEE-direktivet).

Syftet är att undersöka hur de som arbetar med återvinning av elavfall exponeras för metaller. Olika typer av exponeringsmätningar görs vid tre anläggningar för återvinning av elavfall i Sverige. Metaller i luften, på huden, i blod och urin mäts. Projektet kommer att ge kunskap om exponering för giftiga och allergiframkallande metaller hos dem som arbetar i verksamheten. Resultaten bör kunna användas vid riskbedömning och prevention genom att minska farlig exponering.

Samarbete med enheten för metaller och hälsa, Institutet för miljömedicin (IMM), KI och Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockolms universitet.

Finansiering

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte, tidigare FAS)

Kontaktpersoner

Anneli Julander

Carola Lidén