Skip to main content

Övervikt och gener samverkar vid risken för LADA

Överviktiga personer som är bärare av högrisk-gener löper en markant högre risk att utveckla LADA visar en ny studie som baseras på material från ESTRID och den norska HUNT-studien.

Studien visar att övervikt är en riskfaktor inte bara för typ 2-diabetes utan även för LADA. Att endast vara bärare av en högrisk-gen för LADA ökade risken att drabbas ca 3,5 gånger men även att endast vara överviktig medförde en nästan tre gånger högre risk att insjukna. Kombinationen av att både vara överviktig och bärare av en högrisk-gen innebar dock en nästan åtta gånger högre risk att drabbas av LADA jämfört med personer utan övervikt eller högrisk-gen.

Studien bekräftar också en stor påverkan av övervikt på risken för typ 2-diabetes. Även när det gäller typ 2-diabetes är dock kombinationen av riskgener och övervikt det som är mest ofördelaktigt. Intressant nog visade sig även riskgener som vanligtvis kopplas till typ 2-diabetes och övervikt/fetma mer än fördubbla risken för LADA i kombination med övervikt.

Försteförfattare är doktoranden Rebecka Hjort och du kan läsa hela artikeln här: Interaction between overweight and genotypes of HLA, TCF7L2, and FTO in relation to the risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults and type 2 diabetes.