Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Institutet för miljömedicin.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
08 apr 2019 Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET)
02 apr 2019 Det skadliga dammet
28 mar 2019 Forskare vid IMM vinner ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”
13 mar 2019 Celler kan lösa upp guld i nanostorlek
26 feb 2019 3TR – omfattande IMI-projekt kring stora folksjukdomar
12 feb 2019 Cell Death in Toxicology - Biografi Sten Orrenius
17 jan 2019 Människors hälsa i växande städer
26 nov 2018 Stort forskningsanslag från Formas
21 nov 2018 EFSA skärper bedömningen för dioxin och dioxinlika PCB
06 nov 2018 IMM-rapport om nanotoxikologi
26 okt 2018 Anslag från Vetenskapsrådet
18 okt 2018 Ungdomar fyllde Aula Medica vid hållbarhetsseminarium
15 okt 2018 WHO föreslår skärpta riktvärden för buller
12 okt 2018 Kemikalier, droger och hållbar utveckling diskuteras med ungdomar
11 okt 2018 Effekter av inhalation av leukotrien E4 hos astmatiker
21 sep 2018 Forskares arbetsmiljö och dess påverkan på vetenskaplig prestation
18 sep 2018 Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation
17 sep 2018 Nytt EU-projekt: ENDpoiNTs
30 aug 2018 Fortsatt finansiering av Biostatistics Core Facility
13 jul 2018 Artikel om nanosafety i Nature Nanotechnology
21 maj 2018 Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt Lungmedicin
16 maj 2018 Uppdaterad publikationslista
09 maj 2018 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
05 maj 2018 Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen
27 apr 2018 Utmärkelse till IMM-forskare
19 apr 2018 DNA-skador kan inducera mutationer i RNA vilket leder till nedsatt tumörsuppressorfunktion
05 apr 2018 PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt
27 mar 2018 Nytt kriteriedokument om kiselkarbid
26 mar 2018 Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial
22 mar 2018 Anslag från Forska utan djurförsök
07 mar 2018 IMM-forskare inbjudna till US Environmental Protection Agency
23 feb 2018 Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler
26 jan 2018 Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen
09 jan 2018 Utmärkelse till IMM-forskare
19 dec 2017 Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018
14 dec 2017 Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott
07 dec 2017 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
05 dec 2017 Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk
05 dec 2017 Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder
22 nov 2017 FORTE ger närmare 40 miljoner kronor till IMM-forskare
22 nov 2017 Vetenskapsrådet ger närmare 30 miljoner kronor till IMM-forskare
14 nov 2017 Utmärkelse för vetenskapliga bidrag
30 okt 2017 IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring
03 okt 2017 IMM på Instagram
03 okt 2017 KI:s nye rektor besöker IMM
27 sep 2017 Fysisk aktivitet förebygger sömnproblem vid rygg- och nackbesvär
19 sep 2017 Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser
13 sep 2017 Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa
06 sep 2017 ERC-startanslag till IMM-forskare
14 jul 2017 Mångmiljonanslag till IMM-forskare

Pages

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET)

08 apr 2019

IMM:s enhet för arbetsmedicin var 3-5 april värd för ett möte i ett EU-samarbete, Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts (OMEGA-NET) inriktat på optimering och integrering av kohorter som kan användas för forskning om arbete och arbetsvillkor. Omkring 100...

Det skadliga dammet

02 apr 2019

IMM-forskaren Petter Ljungman berättar i TV4:s Nyhetmorgon om hälsorisker när vägarna vårstädas: Nu är den härliga våren här – med massor med skadligt damm

Forskare vid IMM vinner ”The Scott Haldeman prize for outstanding research”

28 mar 2019

Forskare vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (IIR), Institutet för Miljömedicin, deltog vid ”15th World Federation of Chiropractic Biennial Congress”, 20-23 mars i Berlin. Kongressen hade ca 900 deltagare och mottagit över 200 forskningsbidrag där 56 av...

Celler kan lösa upp guld i nanostorlek

13 mar 2019

Guld är en av våra ädlaste metaller och har sedan urminnes tider haft ett särskilt värde på grund av sin beständighet – ”guld rostar aldrig”. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det är en sanning med modifikation. Guldpartiklar i nanostorlek kan lösas upp av celler. Nanopartiklar är...

3TR – omfattande IMI-projekt kring stora folksjukdomar

26 feb 2019

Professor Sven-Erik Dahlén , IMM, deltar i koordinationsteamet för IMI-projektet 3TR som nyligen har godkänts för finansiering av den Europeiska Kommissionen. 3TR (Taxonomy, Treatment, Targets och Remission) kommer att fokusera på identifikation av molekylära mekanismer för icke-respons till...

Cell Death in Toxicology - Biografi Sten Orrenius

12 feb 2019

Tidskriften Annual Review of Pharmacology and Toxicology har hedrat professor Sten Orrenius med en biografi över en synnerligen framgångsrik karriär. Sten Orrenius är IMM:s första prefekt och en av pionjärerna kring forskningen om celldöd. Han var även dekan vid Karolinska Institutet under flera år...

Människors hälsa i växande städer

17 jan 2019

På uppdrag av regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling har forskare vid IMM och Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram en sammanfattning av vetenskapliga rön kring trender och strategier för stadsutveckling med fokus på luftföroreningar, buller, grönstruktur och vatten. Ladda...

Stort forskningsanslag från Formas

26 nov 2018

Maria Kippler vid IMM:s enhet för metaller och hälsa får närmare 12 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för projektet ”A systems toxicology-based approach to reveal early-life dysregulation of body functions by combined exposures to toxic metals”. I det aktuella projektet avser Maria...

EFSA skärper bedömningen för dioxin och dioxinlika PCB

21 nov 2018

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, skärper bedömningen av hur mycket dioxiner och dioxinlika PCB man kan få i sig utan att riskera negativa hälsoeffekter. Efter drygt 3 års arbete har EFSA fastställt ett tolerabelt veckointag för dioxiner och dioxinlika PCB. Det nya tolerabla...

IMM-rapport om nanotoxikologi

06 nov 2018

Nanoteknologi dvs framställning och användning av material i nanostorlek är på stark frammarch. Nanotekniken ligger till grund för utveckling och innovation inom många olika områden i samhället. Den ökande användningen av produkter som innehåller nanomaterial innebär också att det finns en ökad...

Anslag från Vetenskapsrådet

26 okt 2018

I Vetenskapsrådets beviljade ansökningar inom området miljö och hälsa 2018 går närmare 39 miljoner kronor till forskare vid IMM. Professor Bertrand Joseph tilldelas utlysningens högsta belopp, 9 miljoner kronor, för projektet ”Mikrogliaceller multifunktionalitet i hjärnan kräver plasticitet och...

Ungdomar fyllde Aula Medica vid hållbarhetsseminarium

18 okt 2018

Uppdaterat: Se presentationer och filmer från seminariet. Det blev nästan fullsatt i Aula Medica när närmare 900 personer, de flesta skolungdomar, besökte KI för att lyssna till seminariet ”Kemikalier, droger och en hållbar utveckling”. Efter seminariet gick åhörarna vidare till mingelstationer med...

WHO föreslår skärpta riktvärden för buller

15 okt 2018

Efter 5 års arbete har WHO publicerat nya hälsobaserade riktvärden för buller. De inriktas på omgivningsexponering och innebär skärpningar av gällande riktvärden. Nytt är också att separata riktvärden anges för buller från vägtrafik, tåg och flyg samt från vindkraftverk och personburen...

Kemikalier, droger och hållbar utveckling diskuteras med ungdomar

12 okt 2018

Över 800 deltagare varav de flesta ungdomar besöker Aula Medica den 16 oktober för att lyssna till och mingla med forskare, studenter och personer som jobbar med kemikalier, miljö och hållbar utveckling. Det känns oerhört viktigt att diskutera frågor kring miljö och hälsa med nästa generations...

Effekter av inhalation av leukotrien E4 hos astmatiker

11 okt 2018

I oktobernumret av Journal of Allergy and Clinical Immunology publiceras en artikel av professor Sven-Erik Dahlén och medarbetare, vilket även uppmärksammas som tidskriftens Editor´s Choice. Den aktuella forskningen visar att det hos människa är den leukotrienreceptor som blockeras av dagens klass...

Forskares arbetsmiljö och dess påverkan på vetenskaplig prestation

21 sep 2018

I en ny rapport presenteras en undersökning om arbetsmiljöns betydelse för forskares prestationer. De prestationsmått som används är de som vanligtvis används för att bedöma forskares meriter nämligen bibliometriska indikatorer och erhållna externa bidrag. Resultaten visar att arbetsmiljön har ett...

Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation

18 sep 2018

Uppdraget I föreliggande rapport presenteras resultaten från ett uppdrag om att undersöka sambanden mellan arbetsmiljö och produktivitet inom akademin. Samverkansgruppen vid Karolinska institutet är uppdragsgivare och finansiär. Övergripande syftet med projektet är att undersöka faktorer i den...

Nytt EU-projekt: ENDpoiNTs

17 sep 2018

Joelle Rüegg, docent vid IMM:s enhet för arbetsmiljötoxikologi, har erhållit ett anslag inom Horizon 2020 för projektet ENDPoiNT som inkluderar 16 partners inom Europa, USA och Austrialien. ENDpoiNTs (Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity)...

Fortsatt finansiering av Biostatistics Core Facility

30 aug 2018

The Biostatistics Core Facility har beviljats centrala anslag från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för perioden 2019-2021. Core-faciliteten för biostatistik startade 2013 vid IMM:s enhet för biostatistik och har till uppdrag att tillhandahålla biostatistiskt samarbete och stöd...

Artikel om nanosafety i Nature Nanotechnology

13 jul 2018

Bengt Fadeel och Harri Alenius, professorer vid IMM, har tillsammans med kollegor från flera andra universitet och forskningsinstitut i Europa publicerat en översiktsartikel om nya, avancerade metoder för säkerhetsbedömning av nanomaterial i tidskriften Nature Nanotechnology. Artikeln bygger på...

Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt

21 maj 2018

En ny studie ledd av forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet visar att den kroppsegna signalsubstansen IL-26 tydligt ökar i luftvägarna hos rökare, särskilt hos rökare med akut försämring av KOL, kronisk slemhosta eller bakterier i luftvägarna. De nya rönen publiceras...
Lungmedicin

Uppdaterad publikationslista

16 maj 2018

IMM:s förteckning över aktuella publikationer är uppdaterad.

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

09 maj 2018

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen

05 maj 2018

Nordiska expertgruppen har sammanställt en översikt om hudexponering för kemikalier i arbetsmiljön. Dokumentet behandlar metoder att mäta hudexponering och hudsensibilisering samt prevention genom exponeringsbegränsningar och har publicerats i rapportserien Arbete och Hälsa. Författare är Anneli...

Utmärkelse till IMM-forskare

27 apr 2018

Mikael Adner, enheten för experimentell astma- och allergiforskning har tilldelats Stora SFFA-stipendiet 2018 för projektet ”identifiering av nya mekanismer som orsakar luftvägssammandragningar vid astma”. Motivering: "Mikael Adners innovativa projekt syftar till att analysera vilka inflammatoriska...

DNA-skador kan inducera mutationer i RNA vilket leder till nedsatt tumörsuppressorfunktion

19 apr 2018

En studie av forskare vid Institutet för miljömedicin, New York University och University of Manchester som publicerats i PNAS visar att närvaro av DNA-skada i en gen kan inducera mutationer i RNA med efterföljande produktion av protein med förändrad funktion som skulle kunna bidra till...

PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt

05 apr 2018

Hämning av enzymet PCSK9 leder till sänkt LDL-kolesterol och är en ny behandlingsstrategi för ateroskleros (åderförkalkning). Forskning från IMM, som presenterades vid den stora europeiska ESC-kongressen förra året och nu publiceras i Journal of Internal Medicine, visar att PCSK9-hämmare troligen...

Nytt kriteriedokument om kiselkarbid

27 mar 2018

Nordiska Expertgruppen (NEG), med IMM:s professor Gunnar Johanson som ordförande, har utvärderat hälsoeffekterna av kiselkarbid i arbetsmiljön. NEG bedömer att angulär (icke fibrer) kiselkarbid ska betraktas som ett damm med låg löslighet och låg toxicitet (PSLT). Kiselkarbidfibrer anses vara lika...

Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

26 mar 2018

Den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial, SweNanoSafe, har lanserat en ny webbportal: www.swenanosafe.se . Portalen är tänkt att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om nanomaterial och deras säkerhet för människa och miljö. Portalen har utvecklats och kommer att...

Anslag från Forska utan djurförsök

22 mar 2018

Två IMM-forskare får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Pekka Kohonen tilldelas 150 000 kronor i fortsättningsanslag för projektet ”Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool for toxicity prediction”. Hanna Karlsson får 200 000...

IMM-forskare inbjudna till US Environmental Protection Agency

07 mar 2018

IMM:s forskare Anna Beronius, Johanna Zilliacus and Annika Hanberg har varit på en intern workshop vid US Environmental Protection Agency i ämnet “Systematic Review Evaluation Tools for Mammalian, Ecological, and in vitro Toxicology Assays”. Anna Beronius presenterade SciRAP -verktyget som...

Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler

23 feb 2018

Barn med astma har epigenetiska DNA-förändringar i vissa celler i immunförsvaret. Det visar en omfattande internationell studie av forskare vid bland annat IMM. Upptäckten, som presenteras i The Lancet Respiratory Medicine, kan på sikt leda till förbättrad diagnostik och behandling. Astma beror på...

Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen

26 jan 2018

Kroppens immunförsvar har förmågan att känna igen grafen-oxid, ett tvådimensionellt material med många potentiella användningsområden inom medicinen, exempelvis för läkemedelsleverans. Det visar en studie i tidskriften CHEM, publicerad av forskare vid IMM i samarbete med Chalmers tekniska högskola...

Utmärkelse till IMM-forskare

09 jan 2018

Vid British Pharmacological Society´s möte i London i december tilldelades Jesper Säfholm första pris (Veritas Pharma Dom Spina Late Breaking Abstract Prize) för sin poster "Antigen challenge results in specific activation of classical pathways for arachidonic acid oxygenation" .

Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

19 dec 2017

Tyvärr måste vi meddela att konferensen den 21 maj om ''Att kalkylera på hälsa och välbefinnande'' ställs in. De arbetshälsoekonomiska analysverktyg kommer dock att publiceras i månadsskiftet maj/juni på vår hemsida www.fhvforskning.se. Vi kommer även att publicera ett par podd avsnitt med samtal...

Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

14 dec 2017

I en nyligen publicerad artikel, där mätning av fysisk aktivitet gjorts med en rörelsemätare fastsatt på kroppen (Actigraph accelerometer), visar man att individer som spenderar 10 timmar eller mer per dag stillasittande har över 2,5 gånger högre risk för förtida död jämfört med dem som spenderar...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

07 dec 2017

Ett nytt nummer av IMM:s nyhetsbrev har publicerats. Mer information om IMM:s nyhetsbrev.

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

05 dec 2017

Ny forskning från IMM visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Allergisjukdomar som astma och hösnuva är vanliga i befolkningen och debuterar...

Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder

05 dec 2017

Hur små barns immunförsvar reagerar på en handfull allergen kan förutsäga uppkomsten av luftvägsallergi och astma senare i livet. Det visar en ny studie av forskare vid IMM, Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften EBioMedicine. Resultaten kan påskynda utvecklingen av förebyggande...

FORTE ger närmare 40 miljoner kronor till IMM-forskare

22 nov 2017

13 IMM-forskare får 39 360 000 kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Olena Gruzieva , enheten för miljömedicinsk epidemiologi, 4 930 000 SEK Exponering för luftföroreningar och luftvägsproblem från barndomen till vuxen ålder Anda Gliga , enheten för metaller &...

Vetenskapsrådet ger närmare 30 miljoner kronor till IMM-forskare

22 nov 2017

Nio IMM-forskare får 29 450 000 kronor i projektanslag från Vetenskapsrådet (VR). Medicin och hälsa Harri Alenius , enheten för systemtoxikologi 2 400 000 SEK Inverkan av den levande miljön och mänskliga mikrobiota på immun homeostas och immun dysreglering som leder till allergi: Karelia...

Utmärkelse för vetenskapliga bidrag

14 nov 2017

Vladimir Gogvadze, enheten för toxikologi, har erhållit en utmärkelse för sina vetenskapliga bidrag under 2017. Utmärkelsen delades ut av World Mitochondrial Society vid organsationens åttonde världskongress.

IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring

30 okt 2017

Tre forskare vid IMM får ta del av drygt sju miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring. Deras forskning ska bidra till att minska arbetsskador. Sara Gunnare, enheten för arbetsmedicin, får 2 878 000 kronor för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö...

IMM på Instagram

03 okt 2017

IMM öppnar nu ett eget Instagramkonto för presentation av verksamhet och händelser vid institutet. Länk till IMM:s Instagram-profil .

KI:s nye rektor besöker IMM

03 okt 2017

Den 2 oktober hade IMM besök av KI:s nye rektor, Ole Petter Ottersen. Besöket omfattade såväl presentationer av IMM:s verksamhet som diskussioner i aktuella frågor. Ett fokus handlade om FN:s globala hållbarhetsmål, som rektor ansåg ligga väl i linje med IMM:s verksamhet – något som även IMM:s...

Fysisk aktivitet förebygger sömnproblem vid rygg- och nackbesvär

27 sep 2017

IMM:s enhet för implementerings- och interventionsforskning har studerat möjligheten att förebygga sömnproblem hos anställda med rygg- och nackbesvär genom fysisk aktivitet. Rygg- och nacksmärta står för mycket lidande och betydande kostnader för individen, arbetsgivare och samhället. Tyvärr är...

Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

19 sep 2017

Dr Grimani presenterar resultat från vår studie om ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser. Studien är inskickad för publicering i internationell tidskrift. Dr Grimani Aikaterini - Poster Number: P01.01

Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

13 sep 2017

Datum: 2017-10-11 Tid: 13:00- 16:30 Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Nu har du som jobbar inom företagshälsovård, HR, är facklig företrädare eller arbetsgivare möjlighet att ta del av nya vetenskapligt underbyggda metoder för att förebygga arbetsrelaterad...

ERC-startanslag till IMM-forskare

06 sep 2017

Erik Melén är en av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande forskningsarbete. Startanslaget...

Mångmiljonanslag till IMM-forskare

14 jul 2017

Jenny Selander, forskare vid IMM får 8 miljoner kronor från AFA Försäkringar för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka risken för hjärt- och...

Pages