Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Institutet för miljömedicin.

English News Archive

Datum Nyheter Taggar
13 jul 2018 Artikel om nanosafety i Nature Nanotechnology
21 maj 2018 Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt Lungmedicin
16 maj 2018 Uppdaterad publikationslista
09 maj 2018 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
05 maj 2018 Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen
27 apr 2018 Utmärkelse till IMM-forskare
19 apr 2018 DNA-skador kan inducera mutationer i RNA vilket leder till nedsatt tumörsuppressorfunktion
05 apr 2018 PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt
27 mar 2018 Nytt kriteriedokument om kiselkarbid
26 mar 2018 Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial
22 mar 2018 Anslag från Forska utan djurförsök
07 mar 2018 IMM-forskare inbjudna till US Environmental Protection Agency
23 feb 2018 Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler
26 jan 2018 Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen
09 jan 2018 Utmärkelse till IMM-forskare
19 dec 2017 Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018
14 dec 2017 Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott
07 dec 2017 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
05 dec 2017 Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk
05 dec 2017 Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder
22 nov 2017 FORTE ger närmare 40 miljoner kronor till IMM-forskare
22 nov 2017 Vetenskapsrådet ger närmare 30 miljoner kronor till IMM-forskare
14 nov 2017 Utmärkelse för vetenskapliga bidrag
30 okt 2017 IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring
03 okt 2017 IMM på Instagram
03 okt 2017 KI:s nye rektor besöker IMM
27 sep 2017 Fysisk aktivitet förebygger sömnproblem vid rygg- och nackbesvär
19 sep 2017 Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser
13 sep 2017 Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa
06 sep 2017 ERC-startanslag till IMM-forskare
14 jul 2017 Mångmiljonanslag till IMM-forskare
05 jul 2017 Bengt Fadeel om nanoteknologi
03 jul 2017 Genrymd för toxiska reaktioner förutsäger risk för leverskada
21 jun 2017 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
17 maj 2017 Miljöhälsorapport 2017
04 maj 2017 Utannonserad tjänst: Professor i toxikologi Toxikologi
10 apr 2017 Utannonserad tjänst: Professor i epidemiologi Epidemiologi
10 apr 2017 EU-satsning mot kärlsjukdomar
27 mar 2017 Toxutbildningen firade 40 år på IMM och KI Toxikologi
15 mar 2017 Ny IMM-rapport
14 mar 2017 Föräldraskap kopplas till längre liv
07 mar 2017 Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning Företagshälsovård
01 mar 2017 Medicinsk yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie
01 mar 2017 Medical yoga in the workplace setting−perceived stress and work ability−a feasibility study
07 feb 2017 Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev
06 feb 2017 Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes
09 jan 2017 Nickelfria mynt ska minska allergier Allergi
12 dec 2016 Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning? Epidemiologi, Hälsoriskbedömning
08 dec 2016 Nobelt besök på IMM
07 dec 2016 EU FP7 project-NANOREG

Pages

Artikel om nanosafety i Nature Nanotechnology

13 jul 2018

Bengt Fadeel och Harri Alenius, professorer vid IMM, har tillsammans med kollegor från flera andra universitet och forskningsinstitut i Europa publicerat en översiktsartikel om nya, avancerade metoder för säkerhetsbedömning av nanomaterial i tidskriften Nature Nanotechnology. Artikeln bygger på...

Ny sjukdomsmekanism vid KOL och kronisk slemhosta upptäckt

21 maj 2018

En ny studie ledd av forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet visar att den kroppsegna signalsubstansen IL-26 tydligt ökar i luftvägarna hos rökare, särskilt hos rökare med akut försämring av KOL, kronisk slemhosta eller bakterier i luftvägarna. De nya rönen publiceras...
Lungmedicin

Uppdaterad publikationslista

16 maj 2018

IMM:s förteckning över aktuella publikationer är uppdaterad.

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

09 maj 2018

Ett nytt nummer av IMMs nyhetsbrev har skickats ut. Här kan du läsa nyhetsbrevet samt anteckna dig för en kostnadsfri prenumeration.

Nytt kriteriedokument om hudexponering för kemiska ämnen

05 maj 2018

Nordiska expertgruppen har sammanställt en översikt om hudexponering för kemikalier i arbetsmiljön. Dokumentet behandlar metoder att mäta hudexponering och hudsensibilisering samt prevention genom exponeringsbegränsningar och har publicerats i rapportserien Arbete och Hälsa. Författare är Anneli...

Utmärkelse till IMM-forskare

27 apr 2018

Mikael Adner, enheten för experimentell astma- och allergiforskning har tilldelats Stora SFFA-stipendiet 2018 för projektet ”identifiering av nya mekanismer som orsakar luftvägssammandragningar vid astma”. Motivering: "Mikael Adners innovativa projekt syftar till att analysera vilka inflammatoriska...

DNA-skador kan inducera mutationer i RNA vilket leder till nedsatt tumörsuppressorfunktion

19 apr 2018

En studie av forskare vid Institutet för miljömedicin, New York University och University of Manchester som publicerats i PNAS visar att närvaro av DNA-skada i en gen kan inducera mutationer i RNA med efterföljande produktion av protein med förändrad funktion som skulle kunna bidra till...

PCSK9-hämmare har oväntad antiinflammatorisk effekt

05 apr 2018

Hämning av enzymet PCSK9 leder till sänkt LDL-kolesterol och är en ny behandlingsstrategi för ateroskleros (åderförkalkning). Forskning från IMM, som presenterades vid den stora europeiska ESC-kongressen förra året och nu publiceras i Journal of Internal Medicine, visar att PCSK9-hämmare troligen...

Nytt kriteriedokument om kiselkarbid

27 mar 2018

Nordiska Expertgruppen (NEG), med IMM:s professor Gunnar Johanson som ordförande, har utvärderat hälsoeffekterna av kiselkarbid i arbetsmiljön. NEG bedömer att angulär (icke fibrer) kiselkarbid ska betraktas som ett damm med låg löslighet och låg toxicitet (PSLT). Kiselkarbidfibrer anses vara lika...

Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

26 mar 2018

Den nationella plattformen för säker hantering av nanomaterial, SweNanoSafe, har lanserat en ny webbportal: www.swenanosafe.se . Portalen är tänkt att underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om nanomaterial och deras säkerhet för människa och miljö. Portalen har utvecklats och kommer att...

Anslag från Forska utan djurförsök

22 mar 2018

Två IMM-forskare får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Pekka Kohonen tilldelas 150 000 kronor i fortsättningsanslag för projektet ”Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool for toxicity prediction”. Hanna Karlsson får 200 000...

IMM-forskare inbjudna till US Environmental Protection Agency

07 mar 2018

IMM:s forskare Anna Beronius, Johanna Zilliacus and Annika Hanberg har varit på en intern workshop vid US Environmental Protection Agency i ämnet “Systematic Review Evaluation Tools for Mammalian, Ecological, and in vitro Toxicology Assays”. Anna Beronius presenterade SciRAP -verktyget som...

Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler

23 feb 2018

Barn med astma har epigenetiska DNA-förändringar i vissa celler i immunförsvaret. Det visar en omfattande internationell studie av forskare vid bland annat IMM. Upptäckten, som presenteras i The Lancet Respiratory Medicine, kan på sikt leda till förbättrad diagnostik och behandling. Astma beror på...

Ny kunskap om hur kroppen känner igen grafen

26 jan 2018

Kroppens immunförsvar har förmågan att känna igen grafen-oxid, ett tvådimensionellt material med många potentiella användningsområden inom medicinen, exempelvis för läkemedelsleverans. Det visar en studie i tidskriften CHEM, publicerad av forskare vid IMM i samarbete med Chalmers tekniska högskola...

Utmärkelse till IMM-forskare

09 jan 2018

Vid British Pharmacological Society´s möte i London i december tilldelades Jesper Säfholm första pris (Veritas Pharma Dom Spina Late Breaking Abstract Prize) för sin poster "Antigen challenge results in specific activation of classical pathways for arachidonic acid oxygenation" .

Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

19 dec 2017

Tyvärr måste vi meddela att konferensen den 21 maj om ''Att kalkylera på hälsa och välbefinnande'' ställs in. De arbetshälsoekonomiska analysverktyg kommer dock att publiceras i månadsskiftet maj/juni på vår hemsida www.fhvforskning.se. Vi kommer även att publicera ett par podd avsnitt med samtal...

Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

14 dec 2017

I en nyligen publicerad artikel, där mätning av fysisk aktivitet gjorts med en rörelsemätare fastsatt på kroppen (Actigraph accelerometer), visar man att individer som spenderar 10 timmar eller mer per dag stillasittande har över 2,5 gånger högre risk för förtida död jämfört med dem som spenderar...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

07 dec 2017

Ett nytt nummer av IMM:s nyhetsbrev har publicerats. Mer information om IMM:s nyhetsbrev.

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

05 dec 2017

Ny forskning från IMM visar att höga blodnivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Studien publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology. Allergisjukdomar som astma och hösnuva är vanliga i befolkningen och debuterar...

Nytt sätt att förutse astma och allergi i tidig ålder

05 dec 2017

Hur små barns immunförsvar reagerar på en handfull allergen kan förutsäga uppkomsten av luftvägsallergi och astma senare i livet. Det visar en ny studie av forskare vid IMM, Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften EBioMedicine. Resultaten kan påskynda utvecklingen av förebyggande...

FORTE ger närmare 40 miljoner kronor till IMM-forskare

22 nov 2017

13 IMM-forskare får 39 360 000 kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Olena Gruzieva , enheten för miljömedicinsk epidemiologi, 4 930 000 SEK Exponering för luftföroreningar och luftvägsproblem från barndomen till vuxen ålder Anda Gliga , enheten för metaller &...

Vetenskapsrådet ger närmare 30 miljoner kronor till IMM-forskare

22 nov 2017

Nio IMM-forskare får 29 450 000 kronor i projektanslag från Vetenskapsrådet (VR). Medicin och hälsa Harri Alenius , enheten för systemtoxikologi 2 400 000 SEK Inverkan av den levande miljön och mänskliga mikrobiota på immun homeostas och immun dysreglering som leder till allergi: Karelia...

Utmärkelse för vetenskapliga bidrag

14 nov 2017

Vladimir Gogvadze, enheten för toxikologi, har erhållit en utmärkelse för sina vetenskapliga bidrag under 2017. Utmärkelsen delades ut av World Mitochondrial Society vid organsationens åttonde världskongress.

IMM-forskare får sju miljoner kronor från AFA Försäkring

30 okt 2017

Tre forskare vid IMM får ta del av drygt sju miljoner kronor i forskningsanslag från AFA Försäkring. Deras forskning ska bidra till att minska arbetsskador. Sara Gunnare, enheten för arbetsmedicin, får 2 878 000 kronor för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö...

IMM på Instagram

03 okt 2017

IMM öppnar nu ett eget Instagramkonto för presentation av verksamhet och händelser vid institutet. Länk till IMM:s Instagram-profil .

KI:s nye rektor besöker IMM

03 okt 2017

Den 2 oktober hade IMM besök av KI:s nye rektor, Ole Petter Ottersen. Besöket omfattade såväl presentationer av IMM:s verksamhet som diskussioner i aktuella frågor. Ett fokus handlade om FN:s globala hållbarhetsmål, som rektor ansåg ligga väl i linje med IMM:s verksamhet – något som även IMM:s...

Fysisk aktivitet förebygger sömnproblem vid rygg- och nackbesvär

27 sep 2017

IMM:s enhet för implementerings- och interventionsforskning har studerat möjligheten att förebygga sömnproblem hos anställda med rygg- och nackbesvär genom fysisik aktivitet. Rygg- och nacksmärta står för mycket lidande och betydande kostnader för individen, arbetsgivare och samhället. Tyvärr är...

Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

19 sep 2017

Dr Grimani presenterar resultat från vår studie om ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser. Studien är inskickad för publicering i internationell tidskrift. Dr Grimani Aikaterini - Poster Number: P01.01

Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

13 sep 2017

Datum: 2017-10-11 Tid: 13:00- 16:30 Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Nu har du som jobbar inom företagshälsovård, HR, är facklig företrädare eller arbetsgivare möjlighet att ta del av nya vetenskapligt underbyggda metoder för att förebygga arbetsrelaterad...

ERC-startanslag till IMM-forskare

06 sep 2017

Erik Melén är en av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande forskningsarbete. Startanslaget...

Mångmiljonanslag till IMM-forskare

14 jul 2017

Jenny Selander, forskare vid IMM får 8 miljoner kronor från AFA Försäkringar för forskning om hur fysiska och kemiska arbetsmiljörisker påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Tidigare studier antyder att exponering för fysiska och kemiska arbetsmiljörisker kan öka risken för hjärt- och...

Bengt Fadeel om nanoteknologi

05 jul 2017

I senaste numret av Läkartidningen medverkar IMM-professor Bengt Fadeel med artikeln ”Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanonteknologi". Länk till artikel i Läkartidningen. Länk till författarintervju.

Genrymd för toxiska reaktioner förutsäger risk för leverskada

03 jul 2017

IMM-forskare har konstruerat en genrymd för toxiska reaktioner; den förutsäger risken för leverskada från kemikalier och läkemedel. Roland Grafströms grupp publicerar idag den 3 juli i samarbete med forskare i Finland och Holland i tidskriften Nature Communications en beskrivning av en samlad...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

21 jun 2017

Ett nytt nummer av IMM:s nyhetsbrev har utkommit. Mer information om IMM:s nyhetsbrev.

Miljöhälsorapport 2017

17 maj 2017

Miljöhälsorapport 2017 är den femte nationella rapporten om befolkningens miljörelaterade hälsa i Sverige. Informationen i rapporten bygger enkätsvar från närmare 40 000 personer i åldern 18-84 år samt på aktuell forskningsbaserad kunskap. Miljöhälsorapport 2017 har tagits fram av Institutet för...

Utannonserad tjänst: Professor i toxikologi

04 maj 2017

IMM söker en toxikolog som förväntas stärka och vidareutveckla forskningen inom experimentell toxikologi med fokus på nya metoder och deras tillämpningar avseende tex biomarkörer, biomonitoring, toxikologisk riskbedömning eller gränsvärdessättning. Professorn i toxikologi förväntas leda en...
Toxikologi

Utannonserad tjänst: Professor i epidemiologi

10 apr 2017

IMM seeks an epidemiologist who is expected to strengthen and further develop research in epidemiology at IMM with focus on developing research aimed at investigating environmental, occupational, lifestyle, and genetic factors in relation to the health of individuals. The successful candidate will...
Epidemiologi

EU-satsning mot kärlsjukdomar

10 apr 2017

Den första mars 2017 gick starten för ett internationellt EU-finansierat konsortium, kallat INTRICARE, där 15 doktorandprojekt vid tre europeiska universitet öronmärkts för forskning för att hitta nya behandlingar mot kärlsjukdom. Karolinska Institutet är värd för fyra av projekten, varav ett vid...

Toxutbildningen firade 40 år på IMM och KI

27 mar 2017

Lyckat firande av 40 år av toxikologutbildning vid KI och IMM den 25 november 2016 Firandet startade med ett öppet seminarium i Aula Medica med titeln “Toxicology for the future”. Programmet inkluderade en översikt över toxikologin och toxutbildningen sedan starten 1976 och över den vetenskapliga...
Toxikologi

Ny IMM-rapport

15 mar 2017

Lithium, boron, cesium and other potentially toxic metals in Swedish well water Författare: Florencia Harari, Lena Maxe och Marie Vahter Ladda ner rapporten här. Sammanfattning Det saknas data på förekomst av litium och cesium (stabil icke-radioaktiv isotop) i dricksvatten från svenska brunnar, och...

Föräldraskap kopplas till längre liv

14 mar 2017

En nyligen publicerad artikel av Karin Modig och medarbetare har väckt stor uppmärksamhet i media, även internationellt. Publikation Modig K, Talbäck M, Torssander J, Ahlbom A Payback time? Influence of having children on mortality in old age J Epidemiol Community Health Published Online First: 14...

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

07 mar 2017

Arbetsmiljöfrågorna har på många olika sätt kommit alltmer i fokus bland annat p.g.a de ökande sjukskrivningarna. I förskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Detta innebär krav på en samordning mellan...
Företagshälsovård

Medicinsk yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

01 mar 2017

Författare: Iben Axén Gabriella Follin Publicerat abstrakt: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137528 I denna kvasi-experimentella studie undersöktes genomförbarheten av att erbjuda Medicinsk Yoga till personal inom sjukvården i anslutning till arbetet. Det var i första hand svårt att rekrytera...

Medical yoga in the workplace setting−perceived stress and work ability−a feasibility study

01 mar 2017

Författare: Iben Axén Gabriella Follin Publicerat abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137528 I denna kvasi-experimentella studie undersöktes genomförbarheten av att erbjuda Medicinsk Yoga till personal inom sjukvården i anslutning till arbetet. Det var i första hand svårt att rekrytera...

Nytt nummer av IMMs Nyhetsbrev

07 feb 2017

Ett nytt nummer av IMM:s nyhetsbrev skickades ut den 7 februari. Mer information om IMM:s nyhetsbrev.

Ökad risk för snusare att drabbas av typ 2-diabetes

06 feb 2017

Att snusa en dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent. Det är samma riskökning som man tidigare har sett för den som röker ett paket cigaretter per dag. Forskare vid IMM har studerat snusets effekter tillsammans med forskare vid Umeå och Lunds universitet. Resultaten...

Nickelfria mynt ska minska allergier

09 jan 2017

Riksbanken inför nya nickelfria mynt och förbättrar därmed hälsan för många allergiker. Det kan vi framför allt tacka Carola Lidén, professor emerita vid IMM för. Läs Karolinska Institutets artikel om Carolas arbete för nickelfria mynt.
Allergi

Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning?

12 dec 2016

Den 29 november hölls seminariet ”Hur används epidemiologiska data i hälsoriskbedömning” vid IMM. Seminariet vände sig i första hand till personer på myndigheter med intresse för riskbedömning. Nedan följer de presentationer som visades under seminariet. Hur används epidemiologiska data i...
EpidemiologiHälsoriskbedömning

Nobelt besök på IMM

08 dec 2016

Idag har kollegor från nobelpristagaren professor Ohsumis grupp besökt IMM:s enhet för toxikologi och hållit ett seminarium. Bland gästerna fanns professor Tamotsu Yoshimori, docent Maho Hamasaki och docent Akiko Kuma. Även professorerna Gerry Melino och Mauro Piacentini från universitetet i Rom, "...

EU FP7 project-NANOREG

07 dec 2016

Flera av IMM:s forskare har deltagit i EU-projektet FP7-NANOREG bland annat med att ta fram toxikologiska data som kan underlätta vid riskbedömning och reglering av nanomaterial. I förra veckan arrangerades en slutkonferens vid OECD i Paris, där Bengt Fadeel deltog som moderator för diskussionen om...

Pages