Ny studie visar på samband mellan övervikt och LADA

This page in English

En ny studie har undersökt sambandet mellan övervikt/fetma och risken för LADA, samt tittat på hur detta samband påverkas av att det finns diabetes i släkten. Det är sedan tidigare känt att övervikt är en riskfaktor för typ 2-diabetes men dess roll i utvecklingen av autoimmunitet har varit okänd. 

Rebecka Hjort, som är försteförfattare till artikeln som nyligen publicerats i tidskriften Diabetologia, är doktorand på Institution för Miljömedicin vid Karolinska Institutet och har använt sig av data insamlat i ESTRID för att undersöka dessa samband. Studien visade en nästan tre gånger ökad risk för LADA bland personer som lider av fetma medan risken för typ 2-diabetes ökade hela 19 gånger. Sambandet mellan fetma och LADA var starkare bland personer med låga nivåer av GAD-antikroppar men förekom även bland dem med högre nivåer av GADA.

När man undersökte sambandet mellan fetma och LADA i kombination med diabetes i släkten ökade riskerna ytterligare. För LADA gällde en 4,5 gånger ökad risk vid förekomst av både fetma och diabetes i släkten medan risken för typ 2-diabetes ökade 24,5 gånger under samma förutsättningar, jämfört med normalviktiga personer utan diabetes i släkten. Författarna menar att resultaten stöder hypotesen att, även i närvaro av autoimmunitet, kan faktorer kopplade till insulinresistens, såsom övervikt, främja utvecklingen av diabetes.

Slutsatsen författarna drar är att om ett orsakssamband föreligger så är övervikt en starkt bidragande faktor till utvecklingen av LADA. Därför är det av stor betydelse att bibehålla en hälsosam kroppsvikt, särskilt i de fall där det förekommer autoimmunitet och/eller diabetes i släkten.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-018-4596-0