Skip to main content

Ny industridoktorand

Nu hälsar vi ännu en ny industridoktorand välkommen till oss på enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa. En industridoktorand är en forskarstudent som finansieras av t.ex. arbetsgivare eller yrkesföreningar. Vi välkomnar denna form av doktorandtjänst då det ytterligare stärker samverkan mellan forskning och praktik. I mars börjar företagssköterska Anna Richardsson som finansieras av Avonova. Anna ska arbeta med ett forskningsprojekt som utvärderar strategier för att stödja skolor i att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö genom att tillämpa Riktlinjerna för psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom sin verksamhet.