Skip to main content

Ny ESTRID-forskning presenterad på årets upplaga av SSSD

Ny forskning visar att finns stora skillnader i förekomsten av och insjuknandet i typ 2-diabetes mellan olika yrkesgrupper. Forskning från ESTRID-studien visar också att fysisk aktivitet kan kopplas till en minskad risk för LADA.

Den 10-12 april gick årets upplaga av den skandinaviska diabeteskonferensen SSSD (Scandinavian Society for the Study of Diabetes) av stapeln på World Trade Center i Stockholm. Under konferensen hölls två presentationer med koppling till ESTRID-studien.

Först ut var Sofia Carlsson som presenterade statistik över risken att insjukna i typ 2- diabetes inom olika yrkesgrupper. Just denna forskning bygger inte på ESTRID-data utan baseras på registerdata och inkluderar alla födda under en 50-årsperiod och yrkesverksamma i Sverige mellan åren 2001 och 2013. Under åren 2006 och 2015 insjuknade nästan 200 000 av dessa i diabetes. Den yrkesgrupp som visade högst förekomst av diabetes bland både män och kvinnor var industriarbetare. Lägst var förekomsten bland dataingenjörer. Insjuknandet i typ 2-diabetes var högst bland industriarbetare, chaufförer och städerskor. Lägst var insjuknandet bland universitetslektorer och journalister. Denna kunskap kan användas för att rikta interventioner på arbetsplatsen mot särskilt utsatta yrkesgrupper.

Rebecka Hjort presenterade intressanta resultat om fysisk aktivitet och risken för LADA. Den positiva effekten av fysisk aktivitet på risken för LADA verkar främst gälla de individer som inte bär på högrisk-genen för autoimmunitet och därför har en mer typ 2-liknande LADA-form. Detta kommer sig delvis av den gynnsamma effekt som fysisk aktivitet har på kroppsvikten men tros även ha en positiv påverkan på insulinkänsligheten. Hos individer med mer utvecklad autoimmunitet kan de positiva effekter som fysisk aktivitet medför kanske inte vara tillräckliga för att fördröja insjuknandet.