Skip to main content

MW-symposium

Magnus Wickman Symposium "Prediction and prevention of allergic disease"

March 16th 2017, 13.30 – 17.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet (mapp)

Please register your participation here

BAMSE sekretariatet

Telefon: +46 8 - 123 372 50
E-post: bamse-projekt@imm.ki.se
Adress: Centrum för arbets- och miljömedicin CAMM
BAMSE-sekretariat
Solnavägen 4, 10tr
S-113 65 Stockholm