Skip to main content

Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa

Vid Karolinska institutet, Linköpings universitet och Uppsala universitet pågår en forskningsstudie om samverkan mellan primärvård och arbetsgivare. Syftet är att belysa faktorer som är betydelsefulla för att samverkan ska vara ändamålsenlig. I projektet undersöks även att belysa etisk problematik som kan uppstå till följd av samverkan, exempelvis i relation till den anställdes personliga integritet och autonomi.

Är du intresserad av att delta i studien?

Har du som är chef deltagit i samverkan mellan primärvård, dig som chef och en medarbetare är eller har varit sjukskriven pga psykisk ohälsa? Samverkan kan vara ett trepartsmöte där du, din medarbetare och rehabiliteringskoordinator vid vårdcentralen deltog, eller att du har haft kontakt med tex rehabiliteringskoordinator per telefon i syfte att planera din medarbetares återgång i arbete. Samverkan ska ha initierats av vårdcentralen. Stämmer detta in på dig? Kontakta projektledare Elisabeth Björk Brämberg. Dina erfarenheter är viktiga för projektet!

Ditt deltagande i studien innebär att du deltar i en intervju vid ett tillfälle. Intervjun tar ca 30-40 min, genomförs per telefon eller personligt besök utifrån ditt önskemål. Intervjun handlar om dina erfarenheter som chef av att delta i samverkan. Intervjun behandlar inte enskilda medarbetares hälsotillstånd.

Vill du veta mer om studien eller anmäla att du vill delta, tveka inte att kontakta ansvarig forskare:

Elisabeth Björk Brämbergtel: 08-524 874 12

Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6