Miljömedicinsk riskbedömning

Miljömedicinsk riskbedömning avser att uppskatta den sannolika hälsoeffekten till följd av exponering för enskilda eller komplexa miljöfaktorer. Institutet för miljömedicin (IMM) har ett uppdrag som expertstöd när det gäller hälsoriskbedömningar främst för centrala myndigheter i Sverige och EU.

IMM samarbetar med flera internationella expertorgan som t.ex. WHO (Världshälsoorganisationen) och EU's expertgrupper.

Hälsoriskbedömningar syftar ofta till att definiera säkra exponeringsnivåer i form av rekommenderade hälsobaserade riktvärden. Miljömedicinsk riskbedömning är i huvudsak en analytisk process baserad på:

  • toxikologiska data
  • epidemiologiska data
  • exponeringsunderlag.

IMM utför hälsoriskbedömningar av olika kemiska och fysikaliska miljöfaktorer. Det kan t.ex. handla om att ta fram hälsobaserade riktvärden för olika miljöföroreningar eller vetenskapliga underlag kring aktuella frågor. För att nå så goda resultat som möjligt när det gäller hälsorisk-bedömningsuppdrag, är samarbeten mellan olika kunskapsområden en viktig del i arbetet på IMM.

En förutsättning för att kunna utföra kvalificerade hälsoriskbedömningar är att den bedrivs av aktiva forskare och i nära samarbete med forskningsverksamheten.

Inkommande förfrågningar och uppdrag från myndigheter handläggs av IMMs riskbedömningssekretariat, som även koordinerar större nationella och internationella hälsoriskbedömningsprojekt.

Privatpersoner hänvisas i huvudsak till kommunernas och landstingens miljö- och hälsoskyddskontor.

Kontakta Riskbedömingsskeretariatet på IMM

Utbildning i hälsoriskbedömningar på IMM

Dokument