Disputationer

Licentiatseminarium, Camilla Martinsson

2017-09-1810:00 till 12:00 Atrium, Nobels väg 12b, Solna campusCampus Solna

Akademisk avhandling för avläggande av medicine licentiatexamen vid Karolinska Institutet ska offentligen försvaras måndagen den 18 september, 2017, kl. 10:00 – ca 12.00 av Camilla Martinsson i Atrium, Nobels väg 12b, Solna campus.

 

Titel:

‘‘Occupational safety and health interventions – incentives and economic consequences’’

 

Avhandlingen har som övergripande mål att utöka kunskapen om olika faktorer som kan öka arbetsgivares användande av hälsofrämjande och preventiva arbetsplatsinterventioner. Detta med fokus på arbetsgivares incitament för hälsofrämjande och preventiva arbetsplatsinterventioner samt med fokus på sambandet mellan arbetsrelaterad stress och produktionsbortfall. Resultaten från avhandlingen visar att arbetsgivarnas incitament är flerfacetterade och bland annat är relaterade till både egenskaper hos arbetsgivarna, leverantörerna, interventionerna samt kostnaderna av arbetsrelaterad ohälsa och interventionernas utfall. Resultaten visar också att sambandet mellan arbetsrelaterad stress och produktionsbortfall är signifikant samt hur många arbetstimmar per vecka som gått förlorade i den aktuella studiepopulationen på grund av arbetsrelaterad stress.

 

Huvudhandledare:

Malin Lohela-Karlsson, Med. dr., Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute. 

 

Bihandledare:

Gunnar Bergström, Docent, Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute 

Lydia Kwak, Docent, Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute

Therese Hellman, Med. dr., Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute 

 

Betygsnämnd:

Ulrica von Thiele Schwarz, Professor, Karolinska Institutet  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics 

Erik Berntson, Docent, Stockholm University Department of Psychology 

Andrea Eriksson, Docent, KTH Royal Institute of Technology School of Technology and Health Department of Ergonomics 

 

I samband med seminariet serveras fika. Anmälan till fikat efter seminariet sker till camilla.martinsson@outlook.se senast den 4/9 2017. Ingen anmälan krävs för deltagande i enbart seminariet.

 

Välkomna!