Föreläsningar och seminarier

Interfacing neurons with carbon based nanomaterials - INSTÄLLT

2018-04-1716:00 Hillarp lecture hall, Retzius v. 8, Karolinska Institutet, SolnaCampus Solna

SEMINARIET ÄR INSTÄLLT

Dr. Laura BALLERINI
International School for Advanced Studies SISSA-ISAS, Trieste, Italy