Föreläsningar och seminarier

IMM Seminar: Cell cycle regulation in cancer

2017-03-0914:00 Bergendorfssalen, IMMCampus Solna

Cell cycle regulation in cancer
Prof. Jussi Taipale, MBB, KI
Host: Boris Zhivotovsky, IMM

Contact person: Boris Zhivotovsky