Disputationer

IMM Dissertation: Mia Johansson

2016-02-1209:00 Hillarp Lecture Hall, Retzius väg 8, KI Campus SolnaCampus Solna

Title:

Asthmatics as a Susceptible Population in Health Risk Assessment of Airborne Chemicals

Main supervisor:

Mattias Öberg, Karolinska Institutet, Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox)

Opponent:

Professor emeritus Len Levy, University of Cranfield

Examination board:

Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen, Sveriges lantbruksuniversitet

Anna-Carin Olin, Göteborgs universitet

Mikael Adner, Karolinska Institutet