Annan

Hur påverkas din hälsa av luften du andas?

2014-10-0208:00 till 2014-10-0308:00 Stockholms Centralstation, CentralhallenAnnanCentrum för allergiforskning

Testa dina lungor!

Lungfunktionsmätning utförs av erfaren sjukvårdspersonal kostandsfritt. Mätningarna görs på personer över 16 år och antalet tester är begränsat. Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet m fl är arrangör av eventet och Institutet för miljömedicin är en av sponsorerna.

Läs mer om eventet 2-3 oktober på Centralstation