Halvtidskontroller

Half time control: Beatrice Lazzaretto

2016-02-1514:00 Bergendorffsalen, IMM, Nobels väg 13, Karolinska InstitutetCampus Solna

Title:

Neutrophil extracellular traps: role in inflammation, infection and autoimmunity

Main supervisor:

Prof. Bengt Fadeel, Molekylär Toxicologi, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet

Half time board:

Prof. Gunnar Nilsson, Institutionen för medicin - Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Prof. Anna Karlsson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet

Prof. Jan Wahlström, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet