Disputationer

Disputation, Emmanuel Aboagye.

2017-09-2909:30 till 13:00 Atrium, Nobels väg 12b, KI, Solna campusCampus Solna

Akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet ska offentligen försvaras fredagen den 29 september, 2017, kl. 09.30 – ca 13.00 av Emmanuel Aboagye i Atrium, Nobels väg 12b, Solna campus.

 

Titel:

‘‘From health outcomes to value assessments – Preference-based assessment of interventions & valuation of productivity cost in working adults.’’

 

Avhandlingen har som mål att undersöka kostnadseffektiviteten hos förebyggande insatser för ländryggssmärta och vilka interventionskomponenter som föredras av arbetande vuxna. Produktivitetsförlusten i samband med sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga på grund av ohälsa och arbetsmiljöproblem undersöktes också ur arbetsgivarens perspektiv. Avhandlingen använder ett värderingsramverk för att ge hälso- och arbetsrelaterade resultatvärden ur individ, arbetsgivare och samhällsperspektiv för att stödja i beslutsfattandet. Resultaten från avhandlingen visar att medicinsk yoga förbättrar hälsorelaterad livskvalitet mer än enbart råd och i liknande utsträckning som annan fysisk aktivitet. Resultaten visar också vilken typ av fysisk aktivitet individer med ländryggsbesvär föredrar och hur mycket kortvarig sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsmiljörelaterade problem kan kosta arbetsgivare i olika yrkeskategorier.

 

Huvudhandledare:

Irene Jensen, Professor, Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute

 

Bihandledare:

Malin Lohela-Karlsson, Med. dr., Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute 

Iben Axén, Docent, Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute 

Lydia Kwak, Fil. dr., Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Intervention and Implementation Research for Worker Health, Karolinska Institute

 

Opponent:

Trine Kjær, Docent, Department of Business and Economics, Center for Health Economic Research, University of Southern Denmark, Odense

 

Betygsnämnd:

Eva Ramussen Barr, Docent, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society. Division of Physiotherapy, Karolinska Institute

Martin Henriksson, Docent, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis, Linköping University

Mikael Forsman, Professor, Institute of Environmental Medicine (IMM), Unit of Occupational Medicine, Karolinska Institute.

 

I samband med seminariet serveras fika. Anmälan till fikat efter seminariet sker till emmanuel.aboagye@ki.se senast den 8/9 2017. Ingen anmälan krävs för deltagande i enbart seminariet.

 

Välkommen!

Contact person: Emmanuel Aboagye